Robotics helping disabled children

Resum de la primera jornada Tecno-Salut, una activitatcoorganitzada per La Salle Campus Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu. Elsenginyers de La Salle BCN han dissenyat un robot per ajudar a la recuperació cognitiva delsinfantsambtraumatismescranioencefàlics. L'esdevenimentcelebrat el 25 de febrer va servir de presa de contacte delsnens i nenes afectatsambelsnous robots. Aquestaacciós'emmarcadinsd'unprojectefinançat per La Marató de TV3, on es pretén estudiar elspossiblesavantatges de l'úsd'un robot en el procés de recuperació cognitiva d'aquestsinfants que han patittraumatismescranioencefàlics. L'objectiués que puguinfer la recuperació a casa seva i de forma autònoma, reduint les seves visites als centres hospitalaris.

Electronics & Communications Ricard Aquilue raquilue@salle.url.edu


Most relevant projects
R&D
robotics_img1.jpg
R&D
robotics_img2.jpg
R&D
robotics_img3.jpg
R&D
robotics_img4.jpg

Un robot de La Salle BCN ajuda a la recuperació cognitiva d'infants

Resum de la primera jornada Tecno-Salut, una activitatcoorganitzada per La Salle Campus Barcelona i l'Hospital Sant Joan de Déu.

Electronics - Robotics helping disabled children

LHCb SPD

The main group achievement is currently the design and implementation of the SPD VFE and Control Boards for the LHCb calorimeter.

Electronics - Robotics helping disabled children